>Users:   login   |  register       > email     > people    

Career Center
Job Description   icon New Search
 
Job Category: Corrections Officer (entry level)
Reference #:
Job Title: đại diện doanh nghiệp
Hiring Organization: Sosankhoanvay
Salary Range:
Closing Date: 03/27/2020
Job Location: West Virginia
Description: Để xác định xem khoản vay tư nhân hoặc microloan trong MFI có tốt hơn hay không, mỗi loại hình cho vay cần được xem xét chi tiết hơn. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của họ, điều này sẽ cho phép bạn đưa ra quyết định đúng đắn, cân bằng. Cho vay tư nhân liên quan đến việc áp dụng cho một cá nhân tư nhân. Đây có thể là bạn bè hoặc người thân, trong một số trường hợp, chủ nợ là người ngoài cuộc. Một biên lai được sử dụng như một hợp đồng. Người vay phải ký tên cá nhân. Sau đó, tài liệu được chuyển cho người cho vay và nó được thực hiện cho đến khi người vay hoàn trả đầy đủ nghĩa vụ tài chính của mình.
Special Instructions: Biên lai phải bao gồm các thông tin sau: số tiền vay, thời gian trả nợ, cũng như các điều kiện theo đó microloan sẽ được cung cấp. Địa chỉ đăng ký và địa chỉ đăng ký của mỗi bên phải được chỉ định. Trong một số tình huống, các nhân chứng là cần thiết để đồng ý về nghĩa vụ của các bên. Họ cũng phải đặt chữ ký của họ trên biên lai.
Additional Online Information:
Contact Information: Jessie Jo
đại diện doanh nghiệp
VN
Click to email
https://sosanhkhoanvay.com/vay-tien-tra-gop/


correctsource logo
Use of this web site constitutes acceptance of The Corrections Connection User Agreement
The Corrections Connection ©. Copyright 1996 - 2020 © . All Rights Reserved | 15 Mill Wharf Plaza Scituate Mass. 02066 (617) 471 4445 Fax: (617) 608 9015